Herstelnetwerken Flevoland

Samenwerken vanuit ervaringsdeskundigheid

NIEUWS - Kenniswerkplaatsevent De Meerpaal, Dronten

Op donderdag 23 november 2023 hebben we de opbrengsten gedeeld die binnen de herstelnetwerken in de Flevolandse gemeenten tot stand zijn gekomen. Dit hebben we gedaan met alle betrokken partijen uit de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag Flevoland. Wil je meer weten over de activiteiten die we in kaart hebben gebracht, lees dan ook ons Eindverslag over Herstelnetwerken Flevoland dat we hebben afgerond in november 2023. Kijk vooral ook verder op de pagina's van de Flevolandse gemeenten verderop op deze website.

Collage_iii
Collage_ii

Ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en herstel

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid spelen vaak een belangrijke rol in sociaal maatschappelijke initiatieven die zijn gericht op herstel. Het versterken van de Herstelnetwerken in Flevoland, onderdeel van de activiteiten die deel uitmaken van de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland, heeft tot doel om de inbreng van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in herstelnetwerken meer zichtbaar te maken, te versterken waar dat nodig is, en op andere plekken structureel in te bedden.

In verschillende gemeenten zijn al aanzetten tot een herstelnetwerk gevormd, maar vaak is men onvoldoende van elkaars werk op de hoogte of vinden partijen elkaar niet. In elke gemeente zijn ook al (opgeleide) ervaringsdeskundigen actief, soms ook in regionaal verband. Vaak ontbreken de mogelijkheden voor onderlinge uitwisseling en het delen van expertise. Op de andere pagina's van deze website worden de activiteiten en initiatieven binnen de gemeenten, Almere, Dronten, Lelystad, de Noordoostpolder en Urk de komende tijd uitgelicht.

Klikt hier om meteen te kijken welke activiteiten er in de herstelnetwerken in de onderstaande gemeenten worden opgezet:

 

Driekoppige teams in de gemeenten aan de slag

Bij het versterken van Herstelnetwerken in Flevoland werken we met driekoppige teams; zij zijn de spin in het web in de gemeenten. In die driekoppige teams zit per gemeente een ervaringsdeskundige, een beleidsmedewerker en een onderzoeker van Windesheim. Zij werken samen om in kaart te brengen welke initiatieven er in de gemeente zijn in het kader van herstel, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Een van de opbrengsten van de kenniswerkplaats is om de initiatieven in kaart te brengen. Dat hebben we gedaan in onderstaande kaart. U kunt de kaart ook als pdf downloaden.

 

Kopie van Visual ED Flevoland (Website)