Almere

herstellen doe je zelf

Herstelnetwerk Almere

Het herstelnetwerk Almere heeft twee verkenningsbijeenkomsten georganiseerd waarin we met elkaar verkend hebben waar we ons wel en niet naar toe willen bewegen. Geen nieuw project of initiatief als doel, maar het contact met elkaar hebben en ervaringen en kennis te kunnen delen en versterken.

“Bouw vanuit de inhoud en ervaringsdeskundigen op, focus niet op een structuur of hiërarchie, maar werk de behoefte verder uit”

We sluiten aan bij bestaande wijk/buurtindelingen voor goede verbindingen in de toekomst.

  • In twee wijken beginnen met het opbouwen van een netwerk, Bouwmeesterbuurt (14 juni eerste verbindingslunch (initiatiefnemers EigenWijze Company en Woonzorg Flevoland), 19 juni eerste verkenning GGZ in de Wijk i.s.m. Movisie en Phrenos) en Almere Haven;
  • We houden de verbinding in de breedte met betrokkenen in Almere, en we breiden deze tegelijkertijd uit.

“Leer van de opgedane ervaringen en laat het zich als een olievlek uitbreiden”

Nieuwsbrief Gestippeld mei 2024-1
20240312_144334
Op 12 maart j.l. hebben we de cursus Handvatten om te herstellen mogen afronden. Thema's die de revue passeerde gaan onder andere over zelfliefde, empowerment en zingeving.
Bijzondere dank aan Marjan Linger voor het mede mogelijk maken hiervoor.
Alle 6 de deelnemers zijn gecertificeerd voor deze cursus.
Voor meer informatie omtrent ons aanbod kijk dan op www.fped.nl
image
image007

Rond 2011 kwam ik voor het eerst in contact met het woord herstel. Nu elf jaar later gaat mijn 'herstel' beter dan ooit. Daar wil ik best nog eens op terugkomen, maar ik wil het nu over iets anders hebben namelijk over wat het woord herstel met mij doet. Emotioneel klopt er iets niet, maar wat?

Ik bekeek net via het beroemde woordenboek Van Dale wat herstel nou precies officieel betekent. "Genezing" of "terugkeer tot een vroegere (goede) toestand". Als je "herstellen" opzoekt dan lees je bijvoorbeeld de uitleg "beter worden". In de loop van de jaren heb ik zeker wat mensen leren kennen die in deze betekenissen wel iets kunnen herkennen. Ik dus niet, voor mij ligt het anders. Je zou het zelfs kunnen beschrijven als of ik pas nu op mijn acht-en-veertigste af en toe eerste stapjes aan het nemen ben. Niet per se fysiek, maar zeer zeker wel op het emotionele gebied. Tenslotte kunnen we leren tot dat we onze laatste adem uitblazen dus zo erg is dat ook weer niet, toch? Ik geef toe dat het een tijdje duurde tot dat ik kon accepteren dat mijn herstel tenslotte meer over groei zou gaan dan over genezing of het terugkeren naar vroeger waar dingen "beter waren".

Mijn ervaring is de laatste tijd sowieso dat herstel een nieuw begin betekent. Zelfs al zouden we terug willen naar het "goede en bekende oude" is dat gewoon onmogelijk. Neem bijvoorbeeld traumatische ervaringen van opnames die diepe sporen kunnen achterlaten laten. Zelfs dan geloof ik niet dat "herstel" het juiste woord is. Een ander voorbeeld zijn mensen met niet aangeboren hersenletsel. Die kunnen zulke grote veranderingen mee maken dat het woord "herstel" ook anders kan gaan betekenen. Hoe je het went of keert, het lichaam is dan echt niet meer hetzelfde. Dus zouden we misschien een ander woord kunnen gaan gebruiken? Misschien, maar laat ik zo eindigen, hoe we dit proces noemen is niet eens het belangrijkste. Het is mooi om te zien als mensen stappen maken, ieder op zijn of haar manier en tempo. Ik ben door de jaren heen ook heel erg gegroeid, en doe mijn best om inderdaad, te blijven groeien...

Shay

image006

Een stuurgroep (ervaringsdeskundigen, gemeente, zorgaanbieders (behandeling en begeleiding) en welzijn) buigt zich over de mogelijkheden om aan te sluiten bij het landelijke leernetwerk 'W in de Wijk' (Welkom in de Wijk, voorheen GGZ in de Wijk). Zo hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar eigenlijk alleen onze buurtkrachten te bundelen en te kijken hoe er lokaal, op buurtniveau, invulling aangegeven wordt. Inmiddels zijn er twee Buurman & Buurman lunches georganiseerd waarbij kennismaken en – delen vanzelfsprekend was.

‘Een herstelnetwerk is een samenwerkingsverband van verschillende partijen dat gericht is op het bevorderen van herstel van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Herstel wordt hierbij niet in strikt medische of klinische zin opgevat maar breder, als een uniek en persoonlijk proces om het eigen leven weer inhoud en betekenis te geven. Het is gericht op persoonlijk herstel (het versterken van de identiteit en het zelfvertrouwen), maatschappelijk herstel (het opnieuw vervullen van een rol/ rollen in de samenleving en op het gebied van dagbesteding/ werk) en functioneel herstel (herstel van het ‘dagelijks leven’). De term herstelnetwerk sluit ook aan bij de bredere ‘herstelbenadering’ die de aandacht richt op de hele persoon, met zijn talenten en beperkingen, en op zijn sociale omgeving. Een herstelnetwerk creëert bovendien vrije ruimte voor het ontwikkelen en versterken van ervaringskennis en zelfregie, is laagdrempelig en streeft naar een cultuur van samenwerken die gelijkwaardig en wederkerig is. Een herstelnetwerk geeft tevens vorm aan het VN verdrag Handicap’.